Δημοσιεύσεις

Ισχύουσα νομοθεσία στη Διαχείριση Βιολογικού Υλικού

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Νομική Ευθύνη Γιατρού

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Τα όρια ηλικίας στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ)

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Νομικά Ζητήματα σε Κλινικές Μελέτες

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Η συναίνεση στις μεταμοσχεύσεις και οι τελικές επιθυμίες του ατόμου

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Ενδοοικογενειακή βία – Νομικό Πλαίσιο

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

5η Ημερίδα Ενημέρωσης κοινού, Δικαιώματα ασθενών

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Η χρήση των πλεοναζόντων γονιμοποιημένων ωαρίων για ερευνητικούς σκοπούς και η ανθρώπινη αξία

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Συναίνεση

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

«Δωροδοκία» και χρήση γενετικού υλικού στην εξωσωματική γονιμοποίηση

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Ο έλεγχος της δαπάνης προς τους ιδιωτικούς παρόχους υγείας

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Βαδίζοντας στην Αποκωδικοποίηση των Νόσων 2η γνώμη στην Ιατρική. Δικαίωμα ασθενών, Αναγκαιότητα ή Υπερβολή? Νομικές Προεκτάσεις

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Η ενημέρωση στις βαριατρικές εξετάσεις

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More

Από την πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο έως την ακροαματική διαδικασία

0

Το βιολογικό υλικό, το οποίο είναι συνήθως ιστοί, κύτταρα ή DNA αποτελεί μέρος του ιατρικού αρχείου. Το ιατρικό αρχείο είναι το σύνολο εγγράφων στα οποία καταγράφεται και απεικονίζεται η πορεία της υγείας του ασθενούς.

Read More